Välj en sida

Tjänster

Lantbruk Bredaryd

Vår gård i Bredaryd arbetar inom lantbruk med att framförallt föda upp kor. För våra uppfödda djur vill vi göra livet så harmoniskt och bra som möjligt. Vi ser till att de har tillgång till allt de behöver och att de upprätthåller en god hälsa.

All boskapsskötsel sker för kornas bästa!

Vårt lantbruk har god kontakt med lokala slakterier runt Bredaryd. När korna blir äldre och det är dags säljer vi dem till slakterier i närheten.

Lantbruk Bredaryd

Fridhälls Gård • 330 10 Bredaryd • 070-3444832 • fridhallsgard@outlook.com